2001. aasta

  • Kääpa jõe Koseveski hüdrosõlme ehitustööd
  • Mustvee linna veevarustuse- ja kanalisatsioonitrasside III etapi ehitustööd
  • RMK Laiuse Metskonna 167TJ metsakuivenduse ja teedevõrgu rekonstrueerimine
  • Põltsamaa linna Lossi tänava ja Tartu maantee sadeveetrass
  • Keila linna vana reoveepuhasti lammutustööd
  • Endla LKA keskusehoone kanalisatsioonisüsteemide biopuhasti ja dreensüsteemide ehitus
  • Talude maaparanduse, kuivendussüsteemide ja teede hooldus ja rekonstrueerimine
  • Kalatalu Härjanurmes kalakasvatuse I rakendusjärgu ehitustööd oktoober 2001 kuni mai 2002