2002. aasta

  • Jõgeva linna Vainu, Kruusa ja heina tänava kanalisatsioonitrasside ehitus
  • Kurista küla ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise I järk
  • RMK Lohusuu metskonna teede rekonstrueerimine
  • RMK Laiuse metskonna töö 176TJ teedevõrgu rekonstrueerimine
  • Tartu linna Lepiku tänava vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus
  • Palamuse asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus
  • Saare mõisa veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus
  • Voore Aktiviseerimiskeskuse teed ja platsid