2003. aasta

  • RMK Laiuse Metskonna Endla I metsakuivendusobjekti rekonstrueerimine
  • RMK Põltsamaa Metskonna Mustassaare metsakuivendusobjekti rekonstrueermine
  • Vaimastvere prügila sulgemine
  • Jõgeva linna vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus
  • Põltsamaa linna vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitus
  • Talude maaparanduse, kuivendussüsteemide ja teede hooldus ja rekonstrueerimine
  • Talude ja põllumajandusosaühingute maaparandusüsteemide hooldustööd
  • Vohnja ja Kihlevere eksperimentaalse reoveepuhasti ehitus
  • Kasepää jäätmekäituskeskuse ehitus
  • Jõgeva aleviku kanalisatsioonitorustike ehitustööd