2004. aasta

  • RMK Laiuse Metskond Endla I metsakuivendusobjekti metsatee ehitamine
  • Jõgeva vallavalitsuse Kurista küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine
  • RMK Alatskivi metskonna Kurgoja metsakuivenduse Lõuna ja Põhja tee muldkeha ehitus
  • RMK Põltsamaa metskonna Luisu tee ehitus
  • RMK Laeva metskonna Kopli kogujakraavi rekonstrueerimine
  • Jõgeva Linna Aia tänava ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine
  • Pisisaare asula vee ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine
  • Jõgeva linna Suure tänava ühisveevärgi torustike ehitus
  • Nava-Luua-Palamuse teelõikude 6,0-6,3 km ja 6,6-8,1 km remonditööd
  • Olemasoleva Torma prügila rekonstrueerimine ja liigiti kogutavate jäätmete käitluskeskuse ehitus