2005. aasta

 • Pisisaare asula veevarustussüsteemi rekonstrueerimine
 • Alatskivi lossikinnistu vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine
 • Vahi tööstuspargi I etapi vee-, kanalisatsiooni-ja sademeveekanalisatsioonitorustiku ehitustööd
 • Järvepera veisefarmi vee- ja sadeveekanalisatsioonitorustiku, sõnnikuhoidla ning killustikkattega sissesõidutee ja platside ehitus
 • Jõgeva linna staadioni vee-, kanalisatsiooni- ja drenaazisüsteemide ehitustööd
 • Kaarepere Põhikooli spordiväljaku ehitustööd
 • Amme jõe ökoloogilise seisundi parandamine
 • Talude ja põllumajandusosaühingute maaparandusobjektide kuivendussüsteemide ja teede hooldus ja rekonstrueerimine
 • Tartu-Jõgeva- Aravete maanteekatte taastusremont lõigul Kaarepere-Õuna (km 31.8-46.6) kraavide ja truupide ehitustööd
 • Tee 14206 Nava- Luua-Palamuse lõikude km 6,0-6,3 ja 6,6-8,1 kraavide ja truupide ehitustööd
 • Voore ökopaisjärve taastamine ja jääkreostuse likvideerimine (lõpetatud 2006 aasta)