2007. aasta

  • Kõo Maaparandusühistu MTÜ maaparandussüsteemi II uuendustööd
  • Villakvere Maaparandusühistu MTÜ maaparandussüsteemide rekonstrueerimistööd
  • Jõgeva Jäätmejaama ehituse I etapp, alltöövõt KPK Teedeehitus AS
  • Kuremaa Järvepargi elamukvartali tehnovõrkude rajamine
  • Kullavere jõe õkoloogilise seisundi parandamine