2008. aasta

  • Pajusi valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine I etapp
  • Jõgeva alajaama 110kv jaotla rekonstrueerimistööde mullatööd alltöövõtt KEK-i Ehitus AS
  • Gaasitrasside ehitustööd alltöövõtt Est-Trade Group OÜ
  • Laiuse suurfarmi sadevee drenaaz
  • Alatskivi mõisapargi rõngastiigi puhastus ja puitsilla paigaldus
  • Jõgeva raudteejaama rauteeharu nr.7 pikendamise ehitustööd
  • Kildu Põhikooli jalgpalliväljaku kuivendustööd
  • Suuremetsa-Vooremetsa ja Jõe kuivendusvõrgu rekonstrueerimine
  • ?Noorteküla? uue elamurajooni kommunikatsioonide ehitus Voore külas
  • Kõo Maaparandusühistu MTÜ Paenaste maaparandussüsteemi rekonstrueerimistööd (lõpetatud 2009)