• RMK Türnoja maaparandussüsteemide rek.ja Tamsi tee ehitus koostöös OÜ Moreen, 2011-2013.a.
 • MTÜ Alajõe maaparandusühistu Alajõe setetest puhastamine Retšnoje kinnistu piirist kuni Jõemäe kinnistuni.
 • MTÜ Piiripeal Kolkja Vanausuliste külastuskeskuse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide välisvõrgud.
 • Jõgeva Vallavalitsus Siimusti aleviku mänguväljak, Vaimastvere spordiväljaku teed ja katted.
 • Palamuse Vallavara Luua külatee remont.
 • PMA Jõgeva Keskus, Kullavere jõel asuva paiskärestiku kalatee avariiremont, peakraavide niitmine, eesvoolude hooldustööd.
 • AS Cobra Grupp Jõgevamaa päästeameti platsi ehitus.
 • Meiledor OÜ kuivenduskraavide kaevamine, pinnastööd.
 • AS EG Võrguteenus gaasijaotusjaamade korrastustööd.
 • MTÜ Vaimastvere Külaarendamise Selts Vaimastvere spordiväljaku IV järgu ehitustööd.
 • Paadisillad OÜ Udu talu akvatooriumi korrastus.
 • Paunvere Agro OÜ Tiidu suurfarmi kinnistu kuivendustööd.
 • Perevara AS Tabivere lautade korrastustööd.
 • MTÜ Vardi maaparandusühistu Vardi maaparandussüsteemide rekonstrueerimine 2011-2013.a.
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Olustvere maaprandusüsteemide rekonstrueerimine.
 • Räsnaoja MPÜ ja Viruvere-Räsna MPÜ kraavide ja teeäärte niitmine.
 • Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskus Ravila 10 kanalisatsioonitorustike ehitus.