• RMK Türnoja maaparandussüsteemide rek.ja Tamsi tee ehitus koostöös OÜ Moreen, 2011-2013.a.
 • MTÜ Alajõe maaparandusühistu Alajõe setetest puhastamine ja kallaste korrastamine Triibu kinnistu piirist Iisaku-Alajõe teeni ( nr.13112 )
 • Jõgeva Vallavalitsus amortiseerunud hoonete lammutustööd, Siimusti aleviku sadeveekraav (2013-2014)
 • Schöttli Keskkonnatehnika AS biotiikide ehitus.
 • MTÜ Vaimastvere Külaarendamise Selts Vaimastvere spordiväljaku IV järgu ehitustööd.
 • Jõgeva Vallavalitsus Vaimastvere spordiväljaku teed ja katted.
 • Meiledor OÜ kaevetööd, pinnastööd.
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool kuivendusüsteemide rekonstrueerimine.
 • Paunvere Agro OÜ drenaažisüsteemide rekonstrueerimistööd.
 • Palamuse Vallavalitsus Nava oja puhastamine setetest.
 • PMA Jõgeva Keskus peakraavide niitmine, eesvoolude hooldustööd, Tiheda oja uuendustööd.
 • Forellisõprade MTÜ Onga jõe ökoloogilise seisundi parandamine.
 • Koseveski Elekter OÜ Koseveski paisu kalapääsu rekonstrueerimine.
 • Cartest OÜ vee- ja kanal.trasside ehitus Suur 89A.
 • Autsec OÜ platsi ehitustööd.
 • Jõgeva Veevärk OÜ teenindustee ehitus.
 • Valmap Grupp AS Siimusti aleviku tuletõrjeveehoidla ehitus.
 • Spordiselts Illi Vaimastvere staadioni katete ehitus.
 • Hr. Helmut Jõessar Grete metsakuivenduskraavide uuendamine.
 • Hr. Priit Soots kraavkuivendus Änkkülas.
 • MTÜ Vardi maaparandusühistu Vardi maaparandussüsteemide rekonstrueerimine 2011-2013.a.
 • Räsnaoja MPÜ ja Viruvere-Räsna MPÜ kraavide ja teeäärte niitmine.
 • Oonurme Puit OÜ platside ehitus.
 • Pajusi Vallavalitsus Aidu paisjärve ranna hooldustööd (2013-2014)
 • Kagumerk OÜ PMA Jõgeva avariitööd.