• Jõgeva Vallavalitsus Siimusti aleviku sadeveekraav (2013-2014)
 • Pajusi Vallavalitsus Aidu paisjärve ranna hooldustööd (2013-2014)
 • AS Perevara Mammu suurfarmi biotiigid, Jõgeva laudakompleksi ja Patjala silomahlade kogumismahutite paigaldus.
 • AS Eesti Viljasalv territooriumi korrastus- ja planeerimistööd.
 • Vooremaa Teed AS Kamari jalg- ja jalgrattatee ehitus.
 • Paunvere Agro OÜ Pällo põllu maaparandustööd.
 • Orthez OÜ kuivhüdrandi ehitustööd.
 • Saare Vallavara Koseveski ülevoolu regulaatori ehitustööd.
 • Palamuse Vallavalitsus Sulbi teetruubi ehitustööd.
 • KÜ Maarja 5 veetorustiku rajamine.
 • OÜ Moreen Mummi, Sortsi ja Sahvri tee uuendustööd, Oti metsakuivenduse rekonstrueerimne (2014-2015)
 • AS Cobra Grupp Omedu sadama maakividest muuli ehitus.
 • Tabivere Vallavalitsus Maarja kuivhüdrandi paigaldus.
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut platsi ehitustööd.
 • PMA Jõgeva Keskus peakraavide niitmine, eesvoolude hooldustööd, kraavikaevetööd.
 • PMA Viljandi Keskus Vardi oja maaparandustööd.
 • Jõgeva Vallavalitsus Siimusti aleviku sademeveekanalisatsioono omaniku järelevalve.
 • Kagumerk OÜ Mõisaküla vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd.
 • EELK Pilistvere Andrease Kogudus Pilistvere paisu loodusliku kalapääsu rajamine.
 • V.K.Hobi Mets metsakuivenduskraavide rekonstrueerimine.
 • Räsnaoja MPÜ ja Viruvere-Räsna MPÜ kraavide ja teeäärte niitmine.
 • Jõgeva Elamu Halduse AS Jõgeva linn Tähe 10 majaesise parkla sademeveekanalisatsioon (2014-2015)