Töötajad

2004. aastal oli OÜ Siimelis 57 põhikohaga töötajat, nendest 48 maaparandus- ja ehitustöölist ning 9 insener-tehnilist töötajat. Töötajad omavad vastavat kvalifikatsiooni või pikaajalist töökogemust.